Optimaal isoleren en ventileren

Onze nieuwbouwprojecten scoren qua energie-efficiëntie heel wat beter dan wettelijk verplicht. Voor tientallen nieuwe winkels die gepland, in opbouw of al open zijn, hebben onze architecten en ingenieurs een isolatiepeil vastgelegd dat ruimschoots onder de wettelijke norm duikt (K-peil  ≤ 20, ten opzichte van maximum K-peil ≤ 40 in Vlaanderen en max K-peil ≤ 35 in Wallonië).

Om die isolatie maximaal te laten renderen, kiezen we voor een efficiënt ventilatie- en verwarmingssysteem en zorgen we voor een hoge graad van luchtdichtheid. Kieren en andere ongewenste openingen naar buiten toe worden zorgvuldig afgedicht, waarna we de luchtdichtheid laten testen. In een luchtdicht gebouw is er immers weinig ongecontroleerd warmteverlies en werkt ons ventilatiesysteem mét warmteterugwinning optimaal.

Efficiënter verlichten

Om de verlichting energie-efficiënter te maken, schakelen we bij nieuwbouw en verbouwingen over naar zuinige led-verlichting. En in sommige winkels plaatsen we intelligente lichtkoepels die de zon volgen en het licht doorheen de dag optimaal naar binnen brengen.

In de kantoorgebouwen zorgen de ramen voor veel daglicht, waardoor er minder kunstlicht nodig is. Daar kiezen we voor gestuurde led-verlichting, die automatisch uitschakelt als er voldoende daglicht is of als er geen beweging meer is. Alle ramen zijn ook voorzien van zonwering, in de nieuwe gebouwen is die automatisch gestuurd. Zo loopt de binnentemperatuur in de zomer niet te hoog op en hoeven we geen airconditioning te installeren.

Lage-energiewinkels

Eind 2010 bouwden we met Bio-Planet Leuven de eerste lage-energiewinkel in België, even later gevolgd door OKay Welle en Colruyt Wépion. 
Op basis van die opgedane ervaring daar beslisten we om voortaan alleen nog maar lage-energiewinkels te bouwen. Een aantal materialen en technieken van de testwinkels dienen nu als standaard, andere worden toegepast waar mogelijk. Zo krijgen nieuwe Colruyt-winkels een ander inkomsas dat warmteverlies beperkt en tocht vermijdt, wat het comfort verhoogt. 

Ten slotte proberen we ook bij verbouwingen zo veel mogelijk elementen uit ons lage-energieconcept toe te passen.

Groene omgeving

Naast het energetisch verhaal  hebben we ook oog voor het ecologische aspect van onze bouwprojecten. Zo kreeg Bio-Planet Nossegem een groene, ecologisch onderhouden omgeving, met onder andere een groendak, een insectenhotel, een bloemenweide van 160 m², inheemse struiken en bomen. De weide wordt maar 2 keer per jaar gemaaid, zodat de bloemen er volop kunnen groeien. Dat trekt dan weer bijen, vlinders en andere insecten aan en stimuleert zo de lokale biodiversiteit. Op de parking kwamen er luchtzuiverende klinkers. Die halen schadelijke stikstofoxiden van uitlaatgassen uit de lucht en zetten ze om in onschadelijke nitraten, die wegspoelen wanneer het regent.


Ecologische materialen

We kiezen ook meer en meer voor ecologische, duurzame bouwmaterialen.  Op parkings waar de ondergrond het toelaat leggen we waterdoorlatende klinkers. En in onze gebouwen werken we vaak met en prefab betonpanelen of modulaire houten structuren. De betonpanelen bestaan deels uit gerecycleerde puingranulaten en geven tijdens de bouw minder werf- en verpakkingsafval. Grotere panelen kunnen later in hun geheel afgebroken worden, wat minder stof en geluidsoverlast veroorzaakt en hergebruik mogelijk maakt. Het beton kan dan opnieuw gerecycleerd worden. 

Nieuwe koelinstallaties

In onze winkels willen we afstappen van koelinstallaties met chemische koudemiddelen en overschakelen naar installaties met natuurlijke koudemiddelen zoals propaan. Dat verlaagt de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 90 %.

Deze nieuwe koelinstallaties kunnen de warmte recupereren die vrijkomt bij het koelproces. We willen ze dan ook inzetten voor de verwarming van nieuwe winkels. Daardoor zal ook de broeikasuitstoot voor verwarming met meer dan 90 % dalen.

Ontdek meer visies en verhalen