Energie besparen

Het relatief energieverbruik van Colruyt Group in België is in 2014 met 6,2 % gedaald t.o.v. het basisjaar 2008. Een mooi resultaat, zeker omdat de berekening geen rekening houdt met het gunstige effect van de relatief warme winter. Met dit resultaat zitten we bijna op schema om de doelstelling van ons energiereductieplan te halen: 20 % minder relatief energieverbruik tegen 2020, t.o.v. basisjaar 2008. Dat plan focust op verwarming, koeling, verlichting en personenvervoer en wordt ondersteund door het eigen energiemeetsysteem Eco2.

We stimuleren onze medewerkers om zuinig om te gaan met elektriciteit, gas en water. In de meeste gebouwen volgt ons energiemeetsysteem nauwkeurig het verbruik op van elektriciteit, gas en water. Zo komen we abnormaal verbruik (bijvoorbeeld door een lek in de koelinstallatie) snel op het spoor en kunnen we direct ingrijpen.

We beperken ons energieverbruik ook door gebouwen neer te zetten die veel energie-efficiënter zijn dan wettelijk verplicht. Ook in het woon-werkverkeer en het goederentransport besparen we brandstof.

Ten slotte stemmen we ons verbruik ook af op de energieprijs. Zo doen we de inkoeling van de diepvriesruimte op het distributiecentrum Dassenveld bij voorkeur ’s nachts, wanneer energie het minst kost. Bovendien verbruiken we op die manier minder tijdens de pieken overdag en dragen we bij tot een stabieler netwerk.

Hernieuwbare energie produceren

Colruyt Group is al jarenlang een voortrekker in de productie van groene energie, met windturbines, zonnepanelen en recent ook warmtekrachtkoppeling en biomassa. Onze interne energieproducent Eoly levert groene energie aan de ondernemingen en productieafdelingen van de groep, en aan zelfstandige winkeluitbaters van Spar Retail en Alvo. Eoly dekt vandaag al 25 % van de stroombehoefte van de groep, de overige 75 % wordt aangekocht op de groothandelsmarkt. Op termijn willen we de behoefte van de groep volledig dekken met zelfgeproduceerde groene stroom.

We experimenteren ook met waterstof als opslagbuffer voor groene stroom, een belangrijke stap naar een toekomstig slim elektriciteitsnetwerk dat vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt.

Ten slotte participeert Colruyt Group ook in enkele bestaande en toekomstige windparken op de Noordzee.

Ontdek meer visies en verhalen