Onze impact

Onze voornaamste activiteit (en deels ook onze maatschappelijke rol) is het verdelen van een breed gamma voedingswaren en non-food via een wijdvertakt winkelnetwerk, en ook de levering aan huis. Vanuit onze distributiecentra in Halle, Ghislenghien, Ath/Lessines en Lot vertrekken elke dag een duizendtal vrachtwagentransporten naar onze winkels, goed voor 130.000 afgelegde kilometers. Daarnaast tellen we ruim 27.000 medewerkers die zich dagelijks naar het werk verplaatsen en daarbij geconfronteerd worden met toenemende verkeersdrukte.

Onze acties

In de loop der jaren hebben we hebben al veel gedaan om ons goederentransport en woonwerkverkeer te optimaliseren. In de praktijk werken we in eerste instantie aan het verminderen van het aantal kilometers die afgelegd worden met de vrachtwagen en de auto. Tegelijk willen we de noodzakelijke afstanden zo efficiënt - en dus ook zo veilig, schoon en stil - mogelijk overbruggen. Daarom verschuiven we bijvoorbeeld onze transporten meer naar de vroege ochtend en de late avond en investeren we in een schonere vrachtwagenvloot. In het woonwerkverkeer bieden we onze medewerkers faciliteiten om hun autokilometers te verminderen. Zo promoten we consequent een overstap naar het openbaar vervoer en zorgen we zelf voor schonere alternatieven zoals gewone en elektrische fietsen.

Ontdek meer visies en verhalen