Iedereen heeft competenties en talenten

Competenties zien we als de vaardigheden, attitudes en kennis die iemand nodig heeft om zijn job met succes uit te oefenen. Daarnaast heeft iedereen talenten: dingen waar we sterk in zijn, die ons nauwelijks moeite kosten en zelfs energie geven. De uitdaging is dan ook om na te gaan in welke context iemand zijn talenten kan inzetten en zo kan bijdragen aan de groepsresultaten. We geloven dat mensen zo ook meer energie, voldoening en arbeidsvreugde uit hun job halen. 

Het ontwikkelgesprek

Een van de methodes om competenties en talenten te ontwikkelen is het ontwikkelgesprek. Samen met zijn chef brengt elke medewerker zijn competenties en talenten in kaart. Ze gaan op zoek naar middelen die de competenties aanscherpen of talenten verder ontwikkelen.

Een groot aanbod aan opleidingen

Medewerkers kunnen gebruikmaken van het grote aanbod opleidingen binnen Colruyt Group Academy. Het aanbod omvat onder meer trainingen rond vaardigheden (communicatie, time management …), persoonlijke groei (MBTI, mindfulness) en vaktechnische opleidingen (logistiek, kassa ...).

Jobs verduurzamen, gemotiveerde medewerkers

In 2013 veranderden bijna 900 mensen binnen de firma van functie. De grootte van onze bedrijvengroep maakt dit mee mogelijk. Sommige medewerkers zetten een hiërarchisch stapje hoger, anderen ontwikkelen zich in de breedte: ze ontdekken nieuwe competenties en talenten in een andere functie op hetzelfde niveau.

Voor Colruyt Group zijn beide soorten functieveranderingen in de eerste plaats ontwikkelinstrumenten. Zo zijn er 7 bediende-verkopers ouder dan 55 die nu ook rondleidingen geven. Dit initiatief maakt deel uit van het nieuwe werkgelegenheidsplan 45+ dat ontwikkeld werd in het kader van cao 104. Het aangepaste takenpakket is een van de manieren om kennis in het bedrijf te houden en ze door te geven. En om jobs te verduurzamen en mensen gemotiveerd te houden.

Ontdek meer visies en verhalen