Lijm en leidraad

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op 9 waarden: respect, samenhorigheid, dienstbaarheid, eenvoud, geloof, hoop, ruimte, kracht en moed. Deze waarden zijn het DNA van Colruyt Group. Ze zijn de essentie waarop we ons baseren om keuzes te maken. Bovendien zijn ze ook ons gemeenschappelijke referentiekader en dus de lijm van onze groep. 

Waarden om te delen

Onze waarden delen we met alle medewerkers via het waardentraject. Dit traject bestaat uit een startworkshop waarin medewerkers stilstaan bij de bedrijfswaarden. Omdat de waarden vrij abstract zijn, vertalen we ze naar 9 aandachtspunten. Bij de waarde eenvoud bijvoorbeeld hoort het aandachtspunt efficiëntie. Eenvoud is namelijk geen doel op zich, maar een manier om efficiënter tot hetzelfde resultaat te komen. 

Tijdens de startworkshop maakt het team een actieplan om met de aandachtspunten aan de slag te gaan. Ze bepalen waar ze samen sterk in zijn en waar ze nog aan kunnen werken. 6 maanden later evalueren de teamleden dat plan en stellen ze het bij waar nodig. Diezelfde oefening doen ze een half jaar later nog eens. Begin 2014 was al 80 % van de medewerkers  met dit traject gestart. 40 % had het doorlopen. 

Resultaten

Het traject helpt ons om op tijd stil te staan en na te denken over onze manier van werken. Dat maakt de teams krachtiger en verhoogt de betrokkenheid van elke medewerker. Wat op zijn beurt onze resultaten ten goede komt. Tot slot krijgen we als groep heel wat inzichten over hoe de medewerkers naar hun team, dienst, afdeling en het hele bedrijf kijken.

Ontdek meer visies en verhalen