Colruyt Group blijft investeren in betere werkomstandigheden bij leveranciers

Colruyt Group heeft in 2014 de arbeidsomstandigheden laten controleren bij 187 leveranciers in risicolanden, een investering van 188.000 euro. We aanvaardden ook 334 auditverslagen van andere retailers, wat het aantal audits op 521 brengt. De meeste producenten scoorden aanvaardbaar. Alleen met 23 ervan die heel slecht scoorden of een audit weigerden, werd de samenwerking stopgezet. 

Frequentere audits

Onafhankelijke auditbureaus bezochten food- en non-foodproducenten van wie de groep rechtstreeks invoert of die produceren voor eigen merken zoals Dreamland en Boni Selection.
Van de 372 non-foodfabrikanten scoorde ruim 85 % gemiddeld, wat betekent dat er kleine of grote verbeteringen noodzakelijk zijn. Zij kregen een verbeterplan en worden opnieuw geauditeerd binnen 1 à 2 jaar.

Bij de 149 foodproducenten waren er vaak (grote) verbeteringen noodzakelijk of waren de resultaten onaanvaardbaar. Omdat de groep pas in 2013 gestart is met controles in de voedselsector is het logisch dat de producenten een verbeterproces moeten doorlopen. Het gros ervan kreeg dan ook een tweede kans en werd binnen 3 à 6 maand opnieuw geauditeerd. Met goed gevolg, want de meeste scores gingen erop vooruit. Om de vooruitgang te blijven verzekeren, worden producenten die goed scoren voortaan om de 2 jaar opnieuw gecontroleerd in plaats van om de 3 jaar.

Meer ondersteuning en gezamenlijke initiatieven

Colruyt Group gaat de producenten ook intensiever ondersteunen, motiveren en oplossingen helpen zoeken. Zo bezochten medewerkers eind 2014 enkele garnalenfabrieken in Bangladesh, om een beter zicht te krijgen op de problemen en om de producenten te begeleiden in hun verbeteringsproces. De groep heeft ook een lokaal team in Hong-Kong dat de fabrieken met raad en daad bijstaat. Ten slotte zal er ook meer ingezet worden op opleidingsprojecten en gezamenlijke initiatieven met andere retailers, overheden, ngo’s enz.

Gedeelde verantwoordelijkheid


Colruyt Group plant in 2015 al minstens 270 audits, een investering van ruim 200.000 euro. Daarmee is de groep goed op weg om haar streefdoelen te halen: tegen juni 2016 alle voedselverwerkende bedrijven en tegen juni 2018 alle groente- en fruitproducenten minstens één keer auditeren. De groep blijft dus sterk inzetten op audits, maar beseft dat audits alleen niet volstaan om structurele problemen op te lossen. Daarvoor moeten alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Zo kunnen de lokale overheden strenger toekijken op de naleving van hun eigen wetgeving.