Colruyt Group vergroot impact op werkomstandigheden bij leveranciers

Colruyt Group blijft zich inspannen om de werkomstandigheden bij zijn leveranciers in risicolanden te verbeteren. In 2015 werden er in totaal 555 controles uitgevoerd bij niet-Europese non-foodfabrieken, landbouw- en voedingsbedrijven die leveren aan de groep. Bij 86 procent van de leveranciers waren de werkomstandigheden aanvaardbaar.

555 leveranciers in kaart gebracht

Colruyt Group heeft in 2015 166 producenten in risicolanden laten controleren. Onafhankelijke auditbureaus bezochten bedrijven van wie we rechtstreeks producten invoeren of die produceren voor onze huismerken. We kregen ook auditverslagen van andere retailers, wat het aantal gecontroleerde leveranciers op 555 brengt. Bij zowat 86 procent ervan werden de werkomstandigheden gemiddeld bevonden en waren er kleine of grote verbeteringen noodzakelijk. Zij kregen een verbeterplan en worden naargelang de ernst van de gebreken na 3 maanden à 2 jaar opnieuw gecontroleerd. Met 9 leveranciers die heel slecht scoorden hebben we de samenwerking stopgezet.

Focus op voedingsproducenten

Net zoals de voorbije jaren merkten we het meest inbreuken in domeinen als werkuren, verloning, veiligheid en gezondheid. We zien wel dat volgehouden controles de werkomstandigheden effectief ten goede komen, al zijn er grote verschillen tussen sectoren en bedrijven. In de voedingsbedrijven zijn de omstandigheden doorgaans minder goed. We willen de controles daar dan ook versnellen en tegen eind 2016 alle voedselverwerkende bedrijven minstens één keer geauditeerd hebben. Twee derde moet tegen dan ook een aanvaardbare score halen. Bij de primaire producenten van groenten en fruit is de situatie complexer, maar toch willen we ook die tegen eind 2018 minstens één keer auditeren.

Internationale krachtenbundeling

De strijd voor betere werkomstandigheden wint aan efficiëntie naarmate de internationale samenwerking groeit binnen verenigingen die auditmethodes en -standaarden opstellen en zorgen voor data-uitwisseling onder de leden. Colruyt Group heeft het voorbije jaar daarom mee aan de kar getrokken voor een uitbreiding van het samenwerkingsverband BSCI (Business Social Compliance Initiative). Dat telt een 1.700-tal leden waaronder Europese retailers, invoerders en multinationale merken en wordt begin 2017 versterkt met leden van de Franse vereniging ICS, waaronder zwaargewichten als Carrefour. Dat zal onze impact alweer vergroten, want hoe meer leden, hoe meer audits en hoe breder de resultaten gedeeld worden.