Energiebeleid Colruyt Group in the picture op Europese windenergietop

Het duurzame energiebeleid van Colruyt Group kwam dinsdag 17 november prominent in beeld op het jaarlijkse event van de Europese windindustriekoepel EWEA. In een filmpje van 3 minuten legt CEO Jef Colruyt uit hoe de groep een voortrekker is geworden in de productie van groene energie. Hij doet ook een warme oproep aan alle overheden om te zorgen voor een stabiel wetgevend kader. Dat is een broodnodige hefboom om verdere investeringen in windenergie mogelijk te maken.

Belgisch moment

 

De video met Jef Colruyt werd tijdens de openingssessie van het event gepresenteerd door Marie-Christine Marghem, Belgisch minister van energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Tijdens het ‘Belgische moment’ werd er specifiek gekozen om het energiebeleid van Colruyt Group te belichten. De retailer investeert immers al jarenlang in de verduurzaming van zijn activiteiten, onder meer via de productie van groene energie met windturbines offshore en op land.

Aanloop naar de klimaatconferentie

 

Het vierdaagse event met naast een grote beurs ook een uitgebreid congresprogramma werd georganiseerd door EWEA (European Wind Energy Associations). Deze koepelorganisatie met 600 leden in 50 landen promoot windenergie als cruciaal middel om wereldwijd tot een duurzame energiebevoorrading te komen.

Het EWEA-event vond niet toevallig plaats in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie van 30 november tot 11 december, eveneens in Parijs. Het label ‘A Cop21-approved event’ geeft aan dat de VN windenergie inderdaad als een van de oplossingen beschouwt om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Lees meer over ons energiebeleid