Welzijn van dieren voor directe consumptie

Dieren die gekweekt worden voor menselijke consumptie komen meestal uit korte ketens. Bovendien werken we al jarenlang in vertrouwen samen met een beperkt aantal vaste, vooral Belgische leveranciers. Daardoor hebben we een goed zicht op alle schakels in de keten en kunnen we met elk ervan goede afspraken maken. Onze eisen voor dierenwelzijn vertalen we in concrete criteria die we in overeenkomsten gieten tussen ons en onze partners.

Bij de productie van dieren voor consumptie controleren onafhankelijke certificatie-instellingen het hele ketenproces, van kweken, over opgroeien en transport tot slachten. Specifiek voor gevogelte, rund, kalf, varken en konijn evalueren we het dierenwelzijn op basis van volgende principes.

Gezond en natuurlijk

Ten eerste moeten de dieren gezond kunnen opgroeien en een goede weerstand hebben tegen ziektes. Daarom is het belangrijk dat ze voldoende vers drinkwater en voeder met een optimale samenstelling krijgen, aangepast aan hun leeftijd. Ook een goede huisvesting met voldoende  ruimte en een gezond stalklimaat dragen bij aan de weerstand. Daarnaast is het essentieel om via een goede hygiëne de kans op infecties minimaal te houden.

Voorts vinden we het belangrijk dat de dieren zich natuurlijk kunnen gedragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze voldoende ruimte hebben om zich gemakkelijk te bewegen, met een minimaal risico op pijn en verwondingen. We willen ook dat kwekers, transporteurs en slachters er alles aan doen om stress en angst tot het minimum te beperken.

Verantwoord gebruik van medicatie

Ten slotte pleiten we voor een verantwoord en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen. We controleren al jaren op preventief gebruik van antibiotica en zien erop toe dat de medicatie enkel gebruikt wordt als dieren effectief ziek zijn.  Voor de varkenshouderij hebben we vorig jaar een aantal extra maatregelen genomen die aanzetten tot een verantwoord antibioticumgebruik. Zo vragen we aan al onze varkenskwekers om elke toediening online te registreren, met de bedoeling om ze te sensibiliseren en zo te komen tot minder gebruik.

Al deze gezondheidsaspecten vragen van de kweker een goed management. Daarom vragen we bijvoorbeeld onze varkenshouders om samen met hun dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan op te maken.

We hanteren deze principes ook voor dieren die specifieke voedingsproducten produceren, zoals legkippen.

Welzijn van dieren voor productie van non-food

Voor non-food artikelen van dierlijke oorsprong zoals lederwaren is de productieketen vaak ingewikkelder, met tal van tussenpartijen en vestigingen wereldwijd. Toch kunnen we ook hier bijdragen aan meer dierenwelzijn.

Ten eerste mogen er in non-food van onze huismerken geen producten verwerkt worden afkomstig van bedreigde diersoorten, conform de richtlijnen van CITES.  

Bovendien mogen onze leveranciers enkel dierlijke bijproducten uit de vleesindustrie gebruiken. Er mogen dus geen dieren gedood worden enkel en alleen om ze te verwerken in non-food.

Ten slotte willen we niet dat er dieren levend gevild of geplukt worden.

Op basis van deze principes verkopen we geen eigenmerkproducten die bont, angorawol of astrakhan bevatten. En via certificaten verzekeren we ons ervan dat alle veren en dons in onze producten niet van levende dieren geplukt werd.

Ontdek meer visies en verhalen