De kleinere koolstofvoetafdruk in 2014 is deels te danken aan de zachte winter, waardoor we minder hebben moeten verwarmen. Al onze nieuwbouwprojecten zijn ook heel energiezuinig, dankzij efficiënte isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, verlichting enz. Voorts blijft ons wagenpark vergroenen, doordat de firma en de medewerkers vaker kiezen voor zuinige wagens zoals aardgasvoertuigen. Die stoten beduidend minder CO2 en 95 % minder fijn stof uit dan vergelijkbare diesel- of benzinewagens. Ten slotte zetten we ook in op gedragswijziging, onder meer met een intensieve cursus ecologisch rijden en opvolging van het verbruik.

Er staan nog projecten op stapel om de broeikasgasuitstoot verder te verminderen. Zo plannen we de huidige koelkarren die met CO2 gekoeld worden, te vervangen door modellen die geen broeikasgassen uitstoten.

Ontdek meer visies en verhalen