Checklist in de winkel

Voor de Colruyt-winkels hebben we een gebruiksvriendelijk maandrapport ontwikkeld waarmee de gerant makkelijker zijn verbruikshistoriek kan opvolgen. Alle resultaten worden gebundeld en opgevolgd tot op directieniveau.

Om tot betere resultaten te komen, zetten we sterk in op gedragsverandering. Daarom kregen de winkels een checklist met concrete acties, zoals de diepvriezers ijsvrij maken, de ramen sluiten of het licht uitdoen. Na zijn periodieke rondgang in de winkel geeft de gebouwverantwoordelijke de resultaten online in, zodat ze later makkelijk opgevolgd kunnen worden.

Eenvoudige acties in de productie

Ons vleesverwerkend bedrijf Fine Food Meat maakte een top 5 van eenvoudige acties die iedereen kan doen en die samen een wezenlijk verschil maken. De acties (deuren sluiten, machines uitschakelen, …) werden gevisualiseerd in heldere pictogrammen en op alle relevante plaatsen opgehangen. Het gedrag op die plaatsen wordt gemeten, opgevolgd en besproken met de medewerkers. Ze werden ook uitgenodigd om zelf suggesties voor energiebesparing te doen, wat een 50-tal bruikbare ideeën opleverde. Alle afdelingen hebben ook al langer ‘Groene helmen’, of ambassadeurs voor energiezorg die collega’s sensibiliseren om hun gedrag aan te passen.

Ontdek meer visies en verhalen