Een duurzaam alternatief

De meerderheid van onze buitenlandse leveranciers organiseert zelf het transport. Bij een paar Europese leveranciers gaan we zelf de goederen afhalen. Voor de goederen die we in het boekjaar 2014/2015* zelf transporteerden, verliep 50,7 % van het traject via trein of schip. Zo hebben we op de Europese wegen 3.177.000 vrachtwagenkilometers vermeden.

Vorig boekjaar transporteerden we al 81.398.275 ton/km (= totaal aantal km afgelegd maal het gewicht van de vervoerde goederen) via trein en boot. Daardoor is onze CO2-uitstoot met 44,21 % gedaald.

  • Via trein: Spanje, Griekenland en Italië
  • Via boot: Zuid-Frankrijk, Portugal, Turkije, Hongarije, Groot-Brittanië, Spanje en Griekenland

Ook in België kiezen we al sinds 2010 meer en meer voor boot of trein in plaats van de vrachtwagen. We blijven verder inzetten op duurzaam transport en zoeken naar nieuwe opportuniteiten.

* 1 april 2014 - 31 maart 2015

Spaanse citrusvruchten per spoor

Sinds november 2016 laten we wekelijks meerdere containers citrusvruchten uit Spanje overkomen via Cool Rail, een nieuwe treinverbinding voor verse producten tussen het Spaanse Valencia en de haven van Keulen. De containers gaan dan per vrachtwagen naar ons distributiecentrum in Halle en keren geladen met lege kratten terug naar Keulen. Zo vervoeren we op geen enkel ogenblik ‘lucht’. Elke container legt 83 %  minder vrachtwagenkilometers af, goed voor een CO2-reductie van 70  %.

Bovendien neemt het gecombineerde traject Valencia – Keulen – Halle slechts één dag meer tijd in beslag dan het volledige traject per vrachtwagen. Daardoor blijft de versheid van de producten gegarandeerd. De Cool Rail-verbinding is dus op alle gebied een duurzaam alternatief voor wegvoer.

Ontdek meer visies en verhalen