Kilometers beperken

Om de impact van het goederenvervoer te verlagen, beperken we zo veel mogelijk het aantal vrachtwagenkilometers. Daarom zijn onze vrachtwagens minstens voor 95 % gevuld en blijven we investeren in intelligente software voor transportplanning. Zo hebben we sinds 1994 jaarlijks zowat 7,5 miljoen km bespaard, een aantal dat blijft oplopen.

In het internationale vrachtwagentransport schakelen we steeds meer over naar alternatieve transportmiddelen zoals trein en schip. In 2014 steeg het aandeel duurzaam vervoer met 4,61 miljoen ton/km t.o.v. 2013, wat overeenkomt met 440 bijkomende ton Co2-reductie.

Piekmomenten vermijden

Om ons vrachtvervoer verder te verduurzamen, proberen we zo veel mogelijk de spitsuren en de files te vermijden. Dat is niet alleen (kosten)efficiënter, maar vermijdt ook onnodig brandstofverbruik en komt de verkeersveiligheid ten goede.

Vandaag gebeurt al 20 % van de leveringen in de dagrand of ’s nachts en we willen dat verder verhogen tot één derde. Om die leveringen zo stil mogelijk te laten verlopen, hebben we de jongste jaren circa 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in materieel, infrastructuur en opleiding. We werkten ook mee aan proefprojecten rond stille leveringen en kijken hoopvol uit naar verdere stappen van de verschillende overheden.

Investeringen in geluidsarm materiaal

  • stille opleggers
  • geluidsarme transpalletten
  • overdekte loskaaien aan de winkels
  • opleiding van chauffeurs om in stilte te leveren

Een schonere vloot

Onze vrachtwagenvloot wordt goed onderhouden. De trekkers die afgeschreven zijn, worden systematisch vervangen door modellen die voldoen aan de Europese emissienorm Euro 6 en dus minder stikstof en fijn stof uitstoten. Tegen eind 2015 zal ongeveer  60 % van onze vloot bestaan uit Euro 6-trekkers.

Daarnaast zetten we ook in op alternatieve, schonere brandstoffen en technologieën, waaronder elektriciteit. Voor het verplaatsen van opleggers op onze logistieke sites bijvoorbeeld testen we een van de eerste elektrische terminaltrekkers in België, aangedreven met zelf geproduceerde groene energie. Met de schone en geluidsarme trekker is het heel wat aangenamer werken voor de chauffeur en voor de  omgeving.

We zien ook veel potentieel in waterstof en in aardgas als alternatieve brandstoffen voor zowel logistieke toepassingen als voor goederentransport en personenvervoer.

Ontdek meer visies en verhalen