30 keer minder koelmiddel

Onze nieuwe installaties bevatten tot 30 keer minder koelmiddel dan klassieke koelsystemen. Bovendien gaat er bijna geen propaan of propeen verloren door lekken. Het weinige gas dat toch vrijkomt, is duizend keer minder schadelijk voor de atmosfeer dan synthetisch koelmiddel.

Op termijn willen we in alle 380 winkels van Colruyt, OKay en Bio-Planet in België gaan werken met natuurlijke koelmiddelen. Vanaf medio 2016 zijn we de nieuwe koelinstallaties beginnen plaatsen voor alle nieuwe en verbouwde winkels.  Dit betekent dat in 2027 alle koelinstallaties met synthetische koelmiddelen verdwenen zullen zijn uit de winkels. Hierdoor zal de totale broeikasgasuitstoot van Colruyt Group in België met 11 % verminderd zijn.

Bovendien gaan we op termijn de warmte die de installaties produceren recupereren voor de winkelverwarming. Zo moeten we nog minder verwarmen met fossiele brandstoffen, wat de broeikasgasuitstoot verder verlaagt.

Met de keuze voor natuurlijke koelmiddelen zetten we een grote stap in het realiseren van ons CO2-reductieplan: 20 % minder relatieve uitstoot tegen 2020 in vergelijking met 2008. We doen ook pionierswerk en lopen jaren voor op de Europese wetgeving. Volgens een Europese richtlijn van begin 2015 mogen er vanaf 2020 immers geen nieuwe koelinstallaties met het huidige synthetische koelmiddel meer geplaatst worden.

Ontdek meer visies en verhalen