In overleg met stadsbestuur

Colruyt Group gaat het zwerfvuil aanpakken op en rond de parkeerzones langs de Edingensesteenweg en de Zinkstraat in Halle. Het gaat om een tiental afvaleilanden met minstens twee grote vuilbakken voor restafval en PMD. Verder komen er een aantal peukenpalen bij en langs de Demesmaeckerstraat komen er ook papiervuilbakken. Voor de ingrepen langs de openbare weg werd er eerst grondig overlegd met het stadsbestuur.

De vuilbakken worden om de vier weken leeggemaakt door de firma EcoSmart, die tegelijk ook het resterende zwerfvuil zal opruimen en alle hoeveelheden nauwkeurig zal registreren. “Zo hebben we correcte data om de resultaten te evalueren en de infrastructuur eventueel bij te sturen vooraleer ze uit te rollen naar andere locaties”, zegt projectleider Goedele Daems.

Streven naar gedragsverandering

Colruyt Group gelooft dat gedragsverandering mogelijk is via sensibilisering en het aanbieden van de juiste infrastructuur. Daarom bekijken we via testprojecten welke types vuilbakken wel en niet werken en waar we ze best plaatsen. Daarnaast voorzien we banners om de locaties extra zichtbaar te maken en interne communicatie om onze medewerkers te informeren en te sensibiliseren.

“We beginnen bij onszelf en geven het goede voorbeeld, om naast medewerkers bijvoorbeeld ook buurtbewoners en klanten te inspireren. Zo kan er een dynamiek ontstaan waarbij we samen zwerfvuil gaan vermijden en zelfs actief opruimen. Op die manier creëren we een aangename omgeving die net blijft en waar mensen toch hun afval op een verantwoorde manier kwijt kunnen”, zegt Goedele Daems.

Engagement op 5 jaar

Het testproject loopt twee jaar en is het tweede zichtbare initiatief van het actieplan ‘Samen voor minder zwerfvuil’, dat Colruyt Group lanceerde in september 2015 en dat loopt tot en met 2020. De groep engageert zich daarin om het zwerfvuil aan te pakken, samen met medewerkers, klanten, transporteurs enz. De daad werd meteen bij het woord gevoegd, met een opruimactie waarbij een 200-tal medewerkers zowat 1.500 kg zwerfvuil ophaalden in Halle.

De groep was ook drijvende kracht achter de overeenkomsten van begin 2016 tussen het bedrijfsleven en de Vlaamse en Waalse regionale overheden. Op die manier wil de groep haar maatschappelijk engagement versterken en de overheden ondersteunen in hun strijd tegen zwerfvuil.

Ontdek meer visies en verhalen