Van groene stroom naar waterstof en terug

Ons waterstoftankstation in Halle zet energie van windturbines en zonnepanelen via elektrolyse om in waterstof. De gecomprimeerde waterstof wordt er getankt door een aantal heftrucks, transpaletten en een waterstofwagen.

We zetten het tankstation ook in voor een onderzoek in het kader van het Europese Don Quichote-project. Zo bekijken we hoe we de efficiëntie van de waterstofproductie en -compressie kunnen verhogen. En we brengen ook in kaart hoe we de opgeslagen waterstof op een (kosten)efficiënte manier terug kunnen omzetten naar elektriciteit. Dat is vooral interessant als windturbines en zonnepanelen weinig produceren en de marktprijzen voor elektriciteit hoog zijn. Produceren we daarentegen meer groene stroom dan we lokaal verbruiken, dan kan het overschot opgeslagen worden in de waterstofbuffer. Dat is interessanter dan de overtollige energie tegen een lage prijs op het openbare net zetten.

Om dit systeem op grotere schaal te kunnen testen, hebben we het waterstoftankstation in juni 2015 gevoelig uitgebreid. De waterstofbuffer is één van de elementen waarmee we op lange termijn een ‘smart grid’ willen uitbouwen: een slim elektriciteitsnetwerk dat de vraag naar en het aanbod van energie optimaal op elkaar afstemt. Het Don Quichote-project krijgt steun van Europa en loopt in samenwerking met onder meer WaterstofNet en Hydrogenics Europe.

Ontdek meer visies en verhalen