Restafval beter benutten

Dankzij de ingebruikname van een tweede retourcentrum in Ath/Lessines kan Colruyt Group het restafval van winkels, productie- en distributiecentra en kantoorgebouwen nog beter sorteren. Het afval komt terecht op een nieuw sorteerplatform, waar medewerkers er recycleerbare materialen zoals plastic, hard plastic, karton, hout, metaal en glas uithalen. Zo verkleint de hoeveelheid restafval die we laten verbranden met warmterecuperatie. Die vermindering draagt ertoe bij dat we er eind 2015 in slagen om ruim 79,5 % van al het bedrijfsafval te laten recycleren. Zo naderen we nu al ons streefdoel van 80 % recyclage. Een doel dat we ons in 2009 gesteld hadden en dat we toen pas tegen 2017 wilden halen.

Beter sorteren aan de bron

De hoeveelheid recycleerbaar (verpakkings)afval zoals plastic en karton evolueert de laatste jaren logischerwijze mee met de omzetstijging. Het volume restafval daarentegen blijft min of meer gelijk, onder meer doordat we beter sorteren aan de bron. Pmd, brood en vergistbaar afval bijvoorbeeld komen niet bij het restafval terecht, maar in aparte afvalstromen die maximaal gevaloriseerd worden.

Ontdek meer visies en verhalen