Eigen windturbines in België

Zowat drie kwart van de energie die we zelf opwekken is afkomstig van windturbines. In 1999 al kwam er een eerste turbine naast het distributiecentrum Dassenveld in Halle. Tegen eind 2015 zal onze interne energieproducent – en leverancier Eoly een park van 10 windturbines exploiteren.

Tegen eind 2015 zullen er op de site van het distributiecentrum Laekebeek in Lot 2 nieuwe windturbines operationeel zijn. In het nabijgelegen Sint-Pieters-Leeuw zullen er 3 nieuwe turbines draaien, waarvan 1 eigendom van Eoly en 2 van het coöperatieve elektriciteitsbedrijf Ecopower. De eigen turbines met elk een vermogen van 2 MegaWatt zullen naar verwachting voldoende stroom produceren om het verbruik van ca. 3.700 gezinnen te dekken.

Begin 2016 komt er een turbine op het distributiecentrum Stroppen, die stroom zal leveren aan het naastgelegen vleesverwerkende bedrijf van Colruyt Group. Daarnaast lopen er vergunningsaanvragen voor 7 windturbines in de provincie Henegouwen en zitten er nog een aantal andere dossiers in de pijplijn.

Pionieren met offshore windparken

Colruyt Group is ook een pionier in offshore windenergie, afkomstig van grootschalige windparken voor de Belgische kust. De groep heeft daartoe de holding Parkwind mee opgericht, die instaat voor de ontwikkeling, aanbesteding, financiering, bouw en exploitatie van de parken. Colruyt Group participeert voor ruim 60 % in Parkwind en heeft via die holding een indirect belang in 2 operationele windparken op de Noordzee: Belwind (24,70 %) en Northwind (18,04 %).

Belwind is operationeel sinds eind 2010 en heeft met 55 turbines een totaal vermogen van 165 MW, voldoende om 160.000 gezinnen van stroom te voorzien. Samen met de overige aandeelhouders van Belwind (Sumitomo Corporation en Meewind) werkt Parkwind volop aan de ontwikkeling van een tweede fase met 50 turbines en eveneens een totale capaciteit van 165 MW. Dat windpark zal naar verwachting in de loop van 2017 operationeel zijn.

Het windpark Northwind op de Lodewijkbank is operationeel sinds de zomer van 2014. Het telt 72 turbines en kan met zijn vermogen van 216 MW voldoende stroom produceren om het verbruik van 250.000 gezinnen te dekken.

Ten slotte heeft Colruyt Group ook een rechtstreeks belang van 30 % in het consortium Northwester 2, dat een concessie heeft voor de bouw van een windmolenpark met een capaciteit van maximaal 224 MW. De grootste concessiezone in de Noordzee ligt ten noorden van de Blighbank, 60 kilometer voor de Belgische kust.

Ontdek meer visies en verhalen