Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat op verschillende manieren aangepakt moet worden:

 • investeringen in infrastructuur (vuilnisbakken en onderhoud ervan)
 • aandacht voor netheid in de buurt
 • sensibilisering (preventiecampagnes)
 • actieve betrokkenheid van alle actoren
 • bestraffing van vervuilers

Hefboom vanuit de retail

Ook vanuit de retail zijn we ons bewust van het zwerfvuilprobleem. Wij willen onze slagkracht inzetten om deze duurzame oplossing mee te realiseren. Colruyt Group gelooft er sterk in dat wij, samen met leveranciers, medewerkers en klanten, een verschil kunnen maken en een positieve gedragsverandering kunnen teweegbrengen.

Gedragsverandering kan

Colruyt Group is ervan overtuigd dat mensen hun gedrag kunnen en willen veranderen. Ons sorteergedrag is daarvan een mooi voorbeeld. Afval scheiden aan de bron is vandaag goed ingeburgerd in België. Belgen behoren zelfs tot de beste recycleerders van Europa. 

Engagement op 5 jaar

Onder de noemer ‘Samen voor minder zwerfvuil’  engageert Colruyt Group zich voor een actieplan dat de volgende 5 jaar uitgerold zal worden. Concreet houdt het engagement in dat we:

 • onze medewerkers ambassadeur willen maken van een propere buurt
 • gericht vuilnisbakken/asbakken zullen plaatsen en het resultaat zullen opvolgen
 • meer aandacht zullen geven aan netheid op onze parkings en het sorteren van afval.
 • onze klanten en hun kinderen op een positieve manier zullen betrekken, bijvoorbeeld via commerciële acties voor jeugdverenigingen
 • elk jaar een eigen opruimactie opzetten met onze medewerkers, dicht bij onze grote bedrijfssites in België.
 • goede praktijken willen delen met andere stakeholders
 • bereid zijn een extra financieel engagement op te nemen in het ruimer actieplan dat we samen met de overheden, de bedrijfsfederaties en Fost Plus willen realiseren.
 • de evolutie opvolgen en de resultaten delen met de retailfederatie Comeos en met Fost Plus.

Als startschot voor dit engagement organiseerde Colruyt Group op maandag 28 september een opruimactie voor zwerfvuil in Halle. 200 medewerkers gaven daarmee, samen met de directie, het signaal dat ze zich actief willen inzetten voor een propere omgeving.

Samen met de sector en de overheid

Ons actieplan ‘Samen voor minder zwerfvuil’ kreeg in januari 2016 een officieel vervolg. De Vlaamse overheid en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kwamen overeen om de handen in elkaar te slaan voor minder zwerfvuil. De bedrijven zullen het zwerfvuilbeleid van de Vlaamse overheid extra ondersteunen met 9,6 miljoen euro per jaar en ook zelf acties ondernemen om het zwerfvuil te helpen verminderen.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Schauvliege sloot de overeenkomst met de voedingsfederatie Fevia Vlaanderen, de inzamel- en recylage-organisatie Fost Plus en de handelsfederatie Comeos, waarvan Colruyt Group lid is.

In februari 2016 tekenden Fost Plus, Comeos Wallonië en Fevia Wallonië ook een akkoord met de Waalse overheid, vertegenwoordigd door milieuminister Di Antonio.  De bedrijven engageerden zich  om de overheidscampagne Be WAPP te ondersteunen met 3,9 miljoen euro extra, met de ambitie om het zwerfvuil tegen 2022 met 20 % te verminderen.

Ontdek meer visies en verhalen