30 jonge mensen

De rijstteelt in de regio van Collines doen opleven heeft alleen zin als er opvolging is om ze duurzaam te maken. Dat is nu net de reden van bestaan van Collibri Foundation. In aansluiting op het rijstfilièreproject werkt het educatief fonds van Colruyt Group sinds 2013 aan een programma voor de opleiding van jongeren in de rijstteelt. In partnerschap met de Katholieke Hogeschool van Leuven, het Deens fonds Bornefonden, het opleidingscentrum Songhaï  en Vredeseilanden (VECO), worden tussen 2013 en 2019 drie opleidingscycli georganiseerd voor in totaal 30 jonge mensen uit gezinnen van rijsttelers van de coöperatieve UNIRIZ-C.

Hoewel de landbouw in het algemeen en de rijstteelt in het bijzonder, cruciaal zijn voor de economie en de ontwikkeling van het land, worden ze toch geconfronteerd met heel wat remmen. Er is de veroudering van de landbouwers, de uittocht van jonge mensen uit de dorpen, het negatieve imago van het vak en van de perspectieven en ook de kost van de opleidingen. Het programma heeft heel wat doelstellingen. In het algemeen wilt het de toekomst van de rijstteelt in Benin en West-Afrika veilig stellen door jonge mensen te motiveren en te steunen door middel van studiebeurzen en een professionele opleiding in het Songhaï centrum van Savalou. Dit centrum is bekend voor zijn integrale landbouwtechnieken.

Amber als voorpost

Vorig jaar is Amber, antropologe en studente post-baccalaureaat aan de Hogeschool van Leuven, in het kader van een stage ter plaatse gaan kijken. Met de hulp van de medewerkers van de coöperatieve, een landbouwexpert en een projectcoördinator heeft ze meegewerkt aan de selectie van de 1ste groep van 10 jongeren die het opleidingsprogramma in het Songhaï centrum mochten volgen. Op het einde van deze opleiding eind september volgt een praktische stage van 2 maanden in een modelboerderij. De jongeren zullen nadien gecoacht worden om hun eigen activiteit op te starten.

Dit jaar vertrekt Véronique, ook studente post-baccalaureaat in de KHL, naar ginder om voor de opvolging te zorgen. Ze zal er de 10 jongeren in opleiding ontmoeten en samen met hen hun toekomstige activiteiten op het terrein voorbereiden. Zij zal ook meewerken aan de rekrutering en selectie van 10 nieuwe jongeren voor de tweede opleidingscyclus.

Ontdek meer visies en verhalen