Vanuit ethisch en pragmatisch oogpunt

Onze zorg voor diversiteit komt vooral voort uit het ethische principe dat we alle medewerkers evenwaardig willen behandelen en gelijke kansen bieden, ongeacht hun taal, origine, religie, geslacht, leeftijd of werkervaring. Op die manier creëren we ‘automatisch’ ruimte voor diversiteit in de organisatie.

Ook vanuit pragmatisch oogpunt staan we helemaal achter diversiteit. We hebben er immers alleen maar baat bij als de juiste medewerkers op de juiste plaats terechtkomen, alweer ongeacht hun achtergrond. Ten slotte is het mooi meegenomen dat constructief samenwerken tussen mensen met verschillende achtergronden onze organisatie daadwerkelijk verrijkt.

Gelijke kansen bij aanwerving en doorgroeien

Nieuwe medewerkers selecteren we op basis van hun competenties, los van taal, origine, religie enz. Wie hij of zij ook is, vanuit ons positief mensbeeld geloven we dat iedereen werkelijk een positieve bijdrage wil leveren. Alle nieuwe medewerkers worden begeleid door een peter of meter, zodat ze zich vlot kunnen integreren in hun team.

Eenmaal in dienst waarderen we medewerkers vooral op hun competenties, talenten en praktische ervaring. Ook in leidinggevende functies stimuleren we diversiteit en doen we inspanningen om de doorstroming te bevorderen.

Samenwerken als permanent aandachtspunt

Een goede samenwerking tussen diverse individuen is sowieso een permanent aandachtspunt in onze organisatie, vanuit breed gedragen bedrijfswaarden zoals respect, dienstbaarheid, eenvoud en efficiëntie. Omwille van een vlotte samenwerking zetten we bijvoorbeeld sterk in op het verbeteren van de communicatie(vaardigheden). Zo moeten onze medewerkers een van de twee voertalen (Nederlands of Frans) beheersen en sporen we hen aan om praktische kennis op te doen van de andere voertaal.

Divers samengestelde teams

Op sites met een heel gemengd medewerkersbestand nemen we specifieke maatregelen om diversiteit alle kansen te geven. Dat begint natuurlijk bij de samenstelling van de teams. Door bewust te kiezen voor diverse teams willen we de vorming van gesloten groepjes voorkomen en de interactie tussen alle collega’s stimuleren. We willen ook dat iedereen zijn religie of cultuur kan beleven. Collega’s die de Ramadan volgen bijvoorbeeld, kunnen hun rustpauzes nemen in een aparte ruimte.

Leren omgaan met de ander

We nemen ook concrete initiatieven om de medewerkers te leren omgaan met diversiteit. Naarmate ze elkaar en hun achtergrond beter leren kennen, kan er immers meer wederzijdse aanvaarding en waardering groeien.

Zo organiseren we al jaren regelmatig het vormingstraject ‘Samen-werken in diversiteit’: onze kracht!’. In een reeks praktische en laagdrempelige workshops maken we medewerkers bewuster van de diversiteit in hun team, de verschillende behoeften van anderen en de voordelen van tolerantie en respect. We inspireren hen om respectvol te communiceren en op hun beurt anderen te inspireren, en om gepast te reageren op gevallen van kwetsende uitspraken of discriminatie.

Uiteraard vervullen onze leidinggevenden daarbij een cruciale voorbeeldrol. Zij engageren zich dan ook om direct te reageren op, en te bemiddelen in conflicten die hun oorsprong vinden in diversiteit. Ze geven nieuwe medewerkers ook duidelijk mee dat we geen uitingen van racisme tolereren.

Ontdek meer visies en verhalen