Keuze voor doordachte groei

Colruyt Group is een van de grootste werkgevers in België en zelfs de grootste in de privésector. Hoewel we in alle domeinen sterk inzetten op eenvoud en efficiëntie, blijven logistiek, transport en verkoop immers heel arbeidsintensieve activiteiten. Hoe meer winkels, hoe meer medewerkers dus. Deze volgehouden jobgroei is een rechtstreeks gevolg van ons duurzame bedrijfsmodel. Daarbij kiezen we voor een gestage, weloverwogen uitbreiding van de activiteiten, die we ook de voorbije crisisjaren hebben kunnen volhouden.

Netto duizend extra jobs

De jongste jaren hebben we elk jaar 2.600 à 3.000 nieuwe medewerkers aangeworven, voor heel uiteenlopende profielen en in alle regio’s. Rekening houdend met een verloop van gemiddeld 8 %, is Colruyt Group jaarlijks goed voor een netto aangroei van een duizendtal banen. Met die duurzame jobcreatie leveren we een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage, zeker omdat we relatief veel laaggeschoolden aanwerven, of mensen die anders moeilijk aan de slag geraken.

Degelijke jobs

Ook als het over de kwaliteit van de jobs zelf gaat, kiezen we (letterlijk) voor duurzaamheid. Zo is vier vijfde van de medewerkers voltijds in dienst en heeft de overgrote meerderheid een contract van onbepaalde duur. Op de ruimere arbeidsmarkt daarentegen is het aandeel deeltijdse jobs en contracten van bepaalde duur onder invloed van de crisis sterk gestegen.

Hoge anciënniteit

Colruyt Group is voor heel wat mensen een stabiele werkgever bij wie ze lang in dienst blijven. In België bedraagt de gemiddelde anciënniteit binnen de groep 9 jaar, een cijfer dat nog sterk oploopt met de leeftijd. Zo halen de medewerkers van 60 tot 65 jaar in de operationele diensten een gemiddelde loopbaan van 20 jaar, in de ondersteunende diensten is dat zelfs gemiddeld 30 jaar.

Interne mobiliteit

Die vrij hoge anciënniteit danken we onder meer aan onze menselijke, waardengedreven aanpak in het werk van alledag. Voorts bieden we onze mensen veel kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Als groot bedrijf hebben we ook mogelijkheden voor collega’s die een nieuwe uitdaging zoeken. We moedigen interne mobiliteit actief aan en zien jaarlijks dan ook een duizendtal mensen van job veranderen binnen de groep. Dat werkt voor alle partijen verrijkend: de medewerker kan zich verder ontplooien en zijn kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf.

Ontdek meer visies en verhalen