Uniek experiment

Langdurige afwezigheid door ziekte is vaak nefast voor de medewerker zelf, want hoe langer de afwezigheid duurt, hoe hoger de drempel om de draad weer op te nemen. Langdurige ziekte brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee voor zowel de zieke, de maatschappij als de bedrijfswereld.

Daarom zijn we midden 2015 beginnen onderzoeken hoe we zieke medewerkers kunnen helpen om weer aan het werk te gaan. Gedurende 6 maanden volgden we twee groepen van 70 langdurig zieke winkelmedewerkers, waarvan er één extra begeleid werd. We wilden daarbij vooral het contact warm houden en hen informeren over de opties deeltijds en/of aangepast, minder belastend werk. De zieke collega werd vanaf de vierde week gebeld door een verpleegkundige.  We vroegen daarnaast ook aan de leidinggevenden om contact te onderhouden. De medewerkers van de medische dienst polsten naar de gezondheidstoestand en gaven eventueel uitleg bij de opties om het werk te hervatten. De medewerkers kregen alle opties ook samengevat in een brief die ze konden meenemen naar hun behandelende arts.

25 dagen eerder opnieuw aan het werk

Na de test bleek dat de begeleide medewerkers gemiddeld 25 werkdagen eerder weer aan de slag waren gegaan dan de niet-begeleide (na 61,4 werkdagen afwezigheid tegenover 86,3 dagen). Ons aanbod aan oplossingen om geleidelijk aan weer in te stromen had dus een verschil gemaakt. Bijna zes op de tien gaven aan dat hun dokter het ziekteverlof verlengd zou hebben als deeltijds of aangepast werk niet mogelijk was geweest. Bovendien had de overgrote meerderheid het (telefonische) contact echt op prijs gesteld, blij dat ze ‘niet vergeten’ waren en dat ze hun verhaal hadden kunnen doen. Ook over het informatie-aanbod waren ze tevreden. Positief is bovenal dat het herstel duurzaam was: een half jaar na de werkhervatting was er nog niemand hervallen. 

3 opties

Een van de opties is een tijdelijke ‘medische part-time’, waarbij de medewerker deeltijds dezelfde taken opneemt als vroeger en deeltijds thuis blijft, met een bijpassing door het ziekenfonds. Verder hebben de medische dienst en de winkeldirectie takenpakketten samengesteld die het bovenlichaam, het onderlichaam of de rug minder belasten. Naast deze standaardprogramma’s van bepaalde duur zijn er ook mogelijkheden op maat van het individu.

Uitrol over heel het bedrijf

Begin 2016 besloten we om de nieuwe aanpak in heel het bedrijf in te voeren, te beginnen bij de winkels en de logistieke afdeling bij OKay. Dat wordt een werk van lange adem, want de jobinhoud kan sterk verschillen tussen de winkelformules, zodat er per werkplek een aangepast aanbod nodig is. En een lichter takenpakket in de winkel is weinig relevant voor administratieve of technische functies. Ondertussen is deze service uitgebreid naar onder meer  Dreamland, Dreambaby, Bio-Planet en de centrale diensten van Colruyt Group Services.

Ontdek meer visies en verhalen