Welzijn op het werk

Risico’s voor veiligheid, hygiëne en gezondheid verschillen naargelang de werkplek of het beroep dat iemand binnen onze groep uitoefent. Maar een deel van de afspraken rond risicobeheersing is op iedereen van toepassing. De concrete inhoud van dit gemeenschappelijke deel hebben we vastgelegd in de preventienorm. Om de 2 jaar krijgt elke winkel of dienst een audit aan de hand van die norm.

De preventienorm is gebaseerd op 4 pijlers. Ten eerste is er onze eigen beleidsverklaring ‘Welzijn op het werk’, gebaseerd op de welzijnswet van 1998. Daaruit komen de verschillende domeinen die in de preventienorm aan bod komen: arbeidsveiligheid en –hygiëne, gezondheid, ergonomie, leefmilieu, psychosociale belasting en verfraaiing van de arbeidsplaatsen.

Verder houdt de preventienorm ook rekening met het risicobeheersingsmodel van Colruyt Group en met het driehoeksmodel voor een gestructureerde aanpak van preventie. Ten slotte gebruiken we ook verschillende stappen uit de SOBANE-strategie (Screening, Observatie, Analyse, Expertise), naargelang de complexiteit van de situaties.

Audits

Een winkel, dienst of afdeling behaalt de preventienorm als 23 vragen positief beantwoord worden, zoals ‘Vindt er jaarlijks een evacuatieoefening plaats?’, ‘Gebruik je enkel producten die de bestelprocedure doorlopen hebben?’, of ‘Krijgen al je medewerkers een periodieke gezondheidsbeoordeling, als hun taak dit vereist?’ Met verslagen, procedures en e-mails staven de betrokkenen hun antwoorden.

De preventiedienst begeleidt en ondersteunt de invoering van de preventienorm bij de verschillende winkels en diensten. Die invoering gebeurt in fases. In 2010 haalden bij de eerste audit 38 van de 40 diensten binnen Technics & Immo de basisnorm. In 2011 slaagden de 94 Okay-teams allemaal. In 2013 behaalden 24 van de 26 Logistiek-teams de norm.

Als een dienst de norm niet haalt, worden de nodige maatregelen genomen en volgt er opnieuw een audit. Doelstelling is dat elke dienst volledig slaagt voor deze basisnorm. In 2014 volgen ook de 439 Colruyt-winkels en -beenhouwerijen. Om de 2 jaar voert een preventieadviseur de audit opnieuw uit.

Ontdek meer visies en verhalen