Grondigheid troef

In Bangladesh viel het onze ploeg op dat de controles heel grondig verlopen. De auditeurs doorlopen heel het bedrijf, bekijken documenten zoals contracten, verlofkaarten en veiligheidsprocedures en spreken met medewerkers van hoog tot laag, soms meer dan 50! 

Astrid: “Bij een groot bedrijf kan de audit wel vijf dagen duren. Op het einde bespreken de auditeurs de resultaten met het management en de werknemersvertegenwoordiger en stellen ze een begeleidingsplan op. In een latere audit bekijken ze in hoeverre dat plan werd uitgevoerd.”

Meer ondersteuning voor meer resultaat

De meeste Bengaalse garnalenproducenten hadden tijdens hun eerste audit op heel wat punten onvoldoende of onaanvaardbaar gescoord. Ondertussen hadden ze wel verbeteringen doorgevoerd en waren ze klaar voor een nieuwe audit. “Eerste audits zijn vaak slecht, zeker in landen die er weinig of geen ervaring mee hebben”, legt Astrid uit. “Daarom gaan we de producenten voortaan vooraf een checklist bezorgen met essentiële minimumvereisten. Zo kunnen ze een en ander in orde kunnen brengen voor de audit plaatsvindt.” 

Als de resultaten heel slecht zijn, zegt Colruyt Group de samenwerking minder snel op dan vroeger. Doel is om de producenten langer te ondersteunen in hun verbeterproces en op termijn meer te bereiken voor de arbeidsomstandigheden. 

Ook een bedrijfsbezoek helpt de dialoog vooruit, vindt Astrid. “Ter plaatse kunnen we de bedrijfsleiding meegeven waarom we arbeidsomstandigheden belangrijk vinden. Zij hebben de kans om uit te leggen waarom bepaalde zaken anders lopen dan wij verwachten. En met een beter beeld van de situatie kunnen wij dan weer onze verwachtingen bijstellen, hier misschien wat milder, daar juist wat strenger.”

Naar een andere mentaliteit

Na een audit zetten de bedrijven al snel stappen voor meer hygiëne, veiligheid en gezondheid en investeren ze bijvoorbeeld in mondmaskertjes of brandblussers. Maar ze nemen ook maatregelen louter om goed te scoren in de audit, en minder vanuit bezorgdheid om het welzijn van de werknemers. Astrid: “Denk aan een klachtenbus naast het bureau van de directeur of veiligheidsopschriften in het Engels, terwijl niet alle arbeiders Engels kennen.” 

Er is veel goede wil, maar vaak is er nog veel te doen aan moeilijk te verifiëren zaken zoals overuren, verloning en kinderarbeid. Om daarin echt vooruitgang te boeken is er vaak een mentaliteitswijziging nodig. “Die vraagt tijd, maar onder meer dankzij de audits groeit bij de bedrijven stilaan wel het besef dat meer welzijn uiteindelijk ook het bedrijf ten goede komt. We zijn dus wel hoopvol voor de toekomst”, besluit Astrid. 

Betrouwbare partners

Werken aan betere arbeidsomstandigheden is een complex en lang verhaal dat nooit af is. Colruyt Group voert immers honderden producten in uit risicolanden en werkt voor één product vaak met verschillende leveranciers, die op hun beurt meerdere toeleveranciers hebben, … Het is dus onbegonnen werk om voor elk product heel de productieketting in kaart te brengen. 

Astrid: “Wij focussen in eerste instantie op de werkomstandigheden bij de eerste producent van de keten in een risicoland. Natuurlijk vragen we die producent zo veel mogelijk garanties (zoals certificaten) voor de voorgaande schakels in de keten, maar ergens blijft dat een kwestie van vertrouwen. Daarom proberen we duurzame, langdurige relaties op te bouwen met vaste en betrouwbare leveranciers.”

Ontdek meer visies en verhalen