Stressfactoren identificeren

Medewerkers in een testwinkel werden bevraagd en hun fysieke belasting werd gemeten met elektroden die de spierspanning registreren. Om de mentale stressoren objectief vast te stellen, testten we in de winkel een revolutionaire methode. Die gaat na welke hartslagverhogingen veroorzaakt worden door fysieke inspanningen en welke door andere factoren. Na interviews en videoanalyse konden we de voornaamste stressoren identificeren. Een beetje tegen de verwachtingen in bleek dat kassawerk meer mentaal dan fysiek belastend is. Zo wordt stress vooral veroorzaakt door elementen die het contact met klanten en collega’s verstoren, zoals onleesbare barcodes of onduidelijke afspraken. Op basis van de resultaten bekijken we mogelijke ingrepen in kassaopstelling, werkplanning, communicatietrainingen, enz.

Ontdek meer visies en verhalen