Gedragscode

We hechten veel belang aan de arbeidsomstandigheden bij onze producenten. Elke producent die voor Colruyt Group eigenmerkproducten maakt, moet een gedragscode ondertekenen. Dat geldt eveneens voor producenten in risicolanden waar Colruyt Group rechtstreeks bij aankoopt. Die gedragscode is gebaseerd op de mensenrechten en op de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De producent engageert zich ertoe om geen kinderen tewerk te stellen en te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals de minimumleeftijd van de werknemers, correcte verloning en veilige en gezonde werkomstandigheden.

Internationale database

Als een producent de gedragscode ondertekend heeft, onderzoeken we (het CSR-team (Corporate Social Responsability) van Colruyt Group) of de producent al een bewijs heeft van eerlijke werkomstandigheden. We kunnen daarvoor de databanken raadplegen van verschillende organisaties die de arbeidsomstandigheden in bedrijven controleren (ICTI CARE, BSCI, ICS, fair trade, rainforest alliance, SA8000, UTZ, SIZA, WIETA, Fair for Life).

Is er al een recente controle gebeurd door een van deze organisaties en is het resultaat ervan aanvaardbaar, dan doet Colruyt Group zelf niet nog eens een audit. Als de producent nog nooit gecontroleerd is geweest, laten we een audit uitvoeren door een onafhankelijke, erkende organisatie.

Colruyt Group controleert

Sociale audits van Colruyt Group volgen de regels van de ICS-standaard voor non-foodproducten en de BSCI-standaard voor voeding. Op basis van de resultaten beslissen we of we blijven samenwerken met de producent, welke verbeteringen moeten gebeuren en tegen wanneer.

De hoofddoelstelling van Colruyt Group is om producenten te begeleiden en te ondersteunen bij het verbeteren van hun werkomstandigheden. Maar als de werkomstandigheden bij de producent onaanvaardbaar zijn of als de producent niet wil meewerken om de arbeidsomstandigheden in zijn fabriek te verbeteren, plaatsen we geen bestelling bij deze producent.

In alle andere gevallen, stellen we een verbeterplan op om de arbeidsomstandigheden te bevorderen. De producent ondertekent dat plan. Dankzij de samenwerking met organisaties zoals het BSCI kan Colruyt Group zijn producenten ook vragen om opleidingen te volgen over verloningspolitiek veiligheid op de werkvloer, …

Opvolging

Om na te gaan of de producent de voorgestelde verbeteringen heeft doorgevoerd, voeren we na 3, 6, 12 of 36 maanden een nieuwe controle uit. Hoe groter de problemen waren, hoe sneller de nieuwe controle. Op basis van de nieuwe resultaten evalueren we wat nog beter kan.

Ontdek meer visies en verhalen