In 2015-2016 doen we een haalbaarheidsstudie en testen we verschillende ingrepen en technologieën. Na de studiefase bekijken we welke technieken en doelstellingen bijsturing nodig hebben. 

In de realisatiefase (2016-2018) gaan we de geselecteerde ingrepen en technologieën toepassen in een echte winkelomgeving.  


In 2018-2019 ten slotte evalueren we de prestaties van onze testwinkel. Op basis daarvan kunnen we onze doelstellingen herbekijken en de haalbaarheid ervan inschatten voor andere winkels van Colruyt Group.    

Dit project kadert in Stadslab 2050. Tegen 2050 wil de stad Antwerpen klimaatneutraal zijn. Met het traject “Energie voor het Antwerpse hart” wil Stadslab 2050 energiebesparing en duurzame energievoorziening bevorderen. Dat is voor de stad ook de basis voor een duurzaam winkelhart van de toekomst. Voor deze lage-impactwinkel stelden we vijf doelstellingen op:

Geen stadswater

We gebruiken zo weinig mogelijk water. Het water dat we toch verbruiken is 100 % regenwater. Daarnaast willen we ook zelf water zuiveren. Zo kunnen we het hergebruiken. We willen het gezuiverde, duurzame regenwater ook aanbieden aan de omliggende woningen.

Geen gasverbruik

Bij de koeling van producten komt warmte vrij. Die warmte recupereren we voor de warmtevoorziening van de winkel. De warmte die over is, bieden we aan de omliggende woningen aan.

Eigen groene elektriciteit

We willen 50% van ons elektriciteitsverbruik op een ecologische manier opwekken en die ook zoveel mogelijk lokaal verbruiken. Daarvoor testen we verschillende methodes uit zoals batterijen, organische zonnepanelen en kinetische tegels.

Hergebruikte, gerecycleerde of hernieuwbare bouwmaterialen

We zoeken constructiematerialen die hergebruikt of gerecycleerd zijn, of afkomstig zijn uit een hernieuwbare bron. Daarnaast willen we dat de constructiematerialen 100% recycleerbaar zijn. Zo heeft de winkel ook na zijn afbraak een zo laag mogelijke milieu-impact.

Dubbel zoveel fietsers

We willen het aandeel klanten dat met de fiets komt winkelen, verdubbelen. Daarom moedigen we klanten op verschillende manieren aan om hun auto thuis te laten.

Ontdek meer visies en verhalen