Grondstoffen

Beschermd natuurreservaat

De eerste verse aardbeien in de Colruyt-winkels komen uit de streek van Huelva (Andalusië, in het zuiden van Spanje), de Spaanse aardbeiregio bij uitstek. Dat ligt in de buurt van het natuurreservaat Doñana. Sommige aardbeitelers in deze regio respecteren de grenzen van dit natuurgebied niet. Ze kweken op grond in het reservaat of gebruiken water uit het reservoir van het reservaat, omdat die watervoorraad niet gecontroleerd wordt.

Water is in het zuiden van Spanje een schaars goed. Daarom legde het WWF in 2008 de watervoorraad voor het reservaat vast. Door illegaal waterverbruik van aardbeitelers in de streek drogen sommige zones in het reservaat uit. En dat bedreigt de fauna en flora die er thuis zijn.

Productie

Goede werkomstandigheden

Tijdens de oogst komen veel seizoensarbeiders bij de aardbeitelers werken. Colruyt Group wil garanderen dat zij onder goede arbeidsomstandigheden werken. Daarom moeten de Spaanse aardbeitelers voldoen aan de criteria van de GRASP-norm (Global Risk Assessment on Social Practice):
- goede arbeidsomstandigheden
- veilige werkomgeving
- naleving van het minimumloon
- correcte werkuren

Grondstoffen

Verantwoord bodem- en waterbeheer

In 2008 startten retailer Coop en het Spaanse WWF een project om de producenten in Huelva te sensibiliseren over waterbeheer. In 2011 kreeg het project een nieuwe partner: CORE (toenmalig Coopernic), een strategisch verbond van Europese retailers waaronder Colruyt Group.

In het kader van dit project werd een norm opgesteld voor water- en bodembeheer: de ‘Coopernic water and soil standard’. De volgende voorwaarden maken deel uit van de norm:
- Legaal gebruik van bodem:
   a) Teelgrond mag geen deel uitmaken van een natuurgebied.
   b) De gebruikte grond moet door de Spaanse regering erkend zijn als landbouwgrond.
- Legaal gebruik van water en waterbeheer:
   a) De hoeveelheid water die per hectare landbouwgrond gebruikt wordt, moet geregistreerd worden bij de Spaanse overheid.
   b) Het water moet afkomstig zijn van een legale, gecontroleerde bron.

Retail

Regelmatige audits

De Spaanse aardbeitelers die leveren aan Colruyt Group moeten voldoen aan onze kwaliteitseisen en aan de duurzaamheidseisen van de ‘Coopernic water and soil standard’. Daarnaast moeten ze ook de Europese en nationale wetgeving op vlak van arbeidsomstandigheden respecteren. Regelmatig worden audits georganiseerd om na te gaan of de leveranciers aan al deze voorwaarden voldoen.

In januari 2013 organiseerde CORE een aantal audits om bij elke leverancier te onderzoeken welke verbeteringen noodzakelijk zijn op vlak van bodem- en waterbeheer. Tijdens de audits in januari 2014 werd geëvalueerd hoeveel vooruitgang er al geboekt was. Inmiddels zijn alle aardbeitelers in Huelva die leveren aan Colruyt Group gecertificeerd. Ze voldoen dus aan de ‘Coopernic water and soil standard’ en aan de GRASP-norm (arbeidsomstandigheden).

Ontdek meer visies en verhalen