De eerste exportketen voor bananen

Colruyt Group besloot in juni 2013 om zich te engageren in een commercieel partnership, samen met de Nederlandse importeur Agrofair en de Association des producteurs de la vallée de la Gambie (Aprovag), gesteund door de Belgische ngo Vredeseilanden. Tot op dat moment exporteerde Senegal nog geen bananen. De opstart van die nieuwe exportketen is dus een werk van lange adem. Uiteindelijk moet die leiden tot een kwalitatieve, duurzame, stabiele en continue productie. "Wij zien export als een drijfveer om de kwaliteit van onze producten te verbeteren," zegt Jeanne-Marie Sarr, kwaliteitsverantwoordelijke van Aprovag. "Ons doel is om ons eerst te vestigen op de nationale markt en die van West-Afrika."

Verbeteren van de kwaliteit

Aprovag verenigt 13 economische samenwerkingsverbanden voor landbouwers (GIE – groupement d’intérêt économique), verdeeld over 7 dorpen. De organisatie vertegenwoordigt 1 050 kleine producenten van wie de inkomsten vooral afhangen van de bananenverkoop op de Senegalese markt. Om de verkoop te vergroten, ook op de nationale markt, was het noodzakelijk om te kunnen concurreren met de kwaliteit van de ingevoerde bananen. Daarom startte Aprovag in 2007, met de steun van Vredeseilanden, een groot project op voor technische verbeteringen.

Certificaten

Dit project richt zich op de 149 producenten van één GIE uit het dorpje Nguène. Dankzij opleidingen voor het management en een studiereis naar Peru konden de boeren verbeteringen aanbrengen en de kwaliteitsnormen voor groothandel (Globalgap) behalen. Onder begeleiding van de Nederlandse importeur Agrofair en Vredeseilanden, die sinds 2010 hun expertise verlenen aan het project, behaalden ze ook de normen voor biologische landbouw (Bio) en eerlijke handel (Fairtrade). Ze verwierven de certificaten in de zomer van 2015.

Stap voor stap

Voorlopig zitten we nog in de eerste fase waar we vooral de kwaliteit willen stabiliseren. Colruyt Group engageert zich om op termijn een vast en aanzienlijk volume aan te kopen. Maar exporteren naar Europa doe je niet van de ene dag op de andere. Samen met de projectpartners, organiseert de groep dus coachings zodat Aprovag stap voor stap de problemen kan aanpakken. Tegelijk kunnen ze zo ook het volume, de kwaliteit en de regelmaat van de leveringen geleidelijk aan verbeteren.

Volume en continuïteit

Er werd dus een ontwikkelingsplan uitgewerkt, toegespitst op het volume en de continuïteit van de gecertificeerde productie. Dankzij de potentieel nieuwe afzetmarkt is er ruimte voor investeringen en zal Aprovag een modern irrigatiesysteem kunnen financieren waardoor ook productie tijdens het droge seizoen mogelijk wordt. Om het volume van kwaliteitsbananen te verhogen zal de vereniging zijn certificaten ook moeten uitbreiden naar andere GIE’s. Dat zal ze geleidelijk aan doen door gebruik te maken van de verworven competenties van het management van Nguène.

Een geleidelijke uitrol

"Wij willen de producenten de nodige tijd geven om te groeien," zegt Philippe Toussaint, Project Manager Duurzame Aankoop bij Colruyt Group. "We hebben een eerste testcontainer ontvangen, wat uiteraard een belangrijke stap is. Die levering geeft aan dat er nog werk is aan de kwaliteit. Dankzij die test hebben we heel wat problemen kunnen identificeren die we een voor een zullen aanpakken. Vervolgens komt het er op neer de keten te verbeteren en te stabiliseren. Ultieme doelstelling is dat Aprovag klaar is om twee containers per week te leveren vanaf dat hun irrigatiesysteem operationeel is. Dat zou in 2016-2017 zijn."

Duurzame coaching

Zoals bij alle projecten voor de creatie van Noord-Zuid stromen, zien we ook hier dat Colruyt Group een specifieke rol opneemt in het partnership. De groep garandeert een afzetmarkt en helpt de producenten tegelijk om aan deze markteisen te beantwoorden. Hoewel de duurzame ontwikkeling in dit geval gegarandeerd is door certificaten, zijn er steeds zaken die voor verbetering vatbaar zijn, bijvoorbeeld op het vlak van transport.

Ontdek meer visies en verhalen