Nieuwe criteria

Sinds 1 januari 2016 vraagt Colruyt Group aan zijn vleeskuikenhouders om nieuwe duurzaamheidscriteria te implementeren. In het algemeen zijn deze veranderingen bedoeld om de niveaus van het dierenwelzijn, de gezondheid en de hygiëne in de pluimveehouderijen te verbeteren, alsook om de milieu-impact van de aanvoer van voeder te verminderen en voedselverspilling te vermijden.

Drie categorieën

Drie categorieën van kippen zijn verkrijgbaar in de Colruyt Laagste Prijzen- en OKay-winkels, alsook in de Spar-winkels die door Colruyt Group worden bevoorraad. Het belangrijkste verschil tussen deze categorieën is de genetische stam van de hoenderachtige, die bepalend is voor de snelheid waarmee hij zijn verkoopbare grootte bereikt: 5 tot 6 weken voor de standaardkip, 8 weken voor de gecertificeerde kip en ten minste 10 weken voor de Rood Label-kip. Bij deze categorieën spelen ook andere criteria een rol, zoals de kweekdichtheid of de hoeveelheid graan in het voer. De eerste twee categorieën worden in België gekweekt - door de Elevages du Moulin du Val Dieu voor de gecertificeerde kip. De Rood Label-kip is dan weer een Frans product, dat in de open lucht wordt gekweekt.

Nieuwe criteria

De nieuwe criteria voor pluimveehouderijen gelden voor de eerste twee categorieën, die in België worden geproduceerd. Ze volgen de gedragslijn die Colruyt Group sinds 2014 hanteert op het gebied van dierenwelzijn, voeding, hygiëne en milieu (zie artikel op deze site). Met betrekking tot gezondheid en ziektepreventie verwijzen zij naar de gedragscode voor het gebruik van antibiotica die de groep in 2015 heeft ontwikkeld (zie artikel).

Een datamonitoringprogramma

"Nieuw is dat wij gegevens over het dierenwelzijn en de milieu-impact van de activiteit gaan verzamelen”, verklaart Veerle Carlier, Sustainable Development Manager bij Colruyt Group. “Dit is een monitoringprogramma waarvan de resultaten ons in staat zullen stellen om de duurzaamheid van de pluimveehouderijmethoden te verbeteren. Wij verzamelen meerdere soorten gegevens, zoals gegevens over de voederconversie, anders gezegd: de kwantitatieve verhouding tussen de voeding en de groei van het dier. Die informatie zal ons in staat stellen om die verhouding te optimaliseren en de juiste hoeveelheid voeder te berekenen die de kippen nodig hebben om in een goede gezondheid te groeien, terwijl voederverspilling wordt vermeden.

Een soberdere voeding

Wij zijn hier in de kern van het eerste beginsel van Colruyt Group inzake duurzaamheid van voeder (zie artikel op deze site). Het doel van deze aanpak is tweeledig. Enerzijds de pluimveehouders bewust maken van een optimale voederconversie, zodat zij die zelf corrigeren door bepaalde gewoonten aan te nemen. Anderzijds een programma voor monitoring van verzamelde parameters lanceren, waarvan de startfase wordt begeleid door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO): een adviesraad bestaande uit verschillende belanghebbenden in de sector wordt belast met het gebruik van deze gegevens om de voedingstechnieken te verfijnen.

Een medisch onderzoek

Naast de voeding heeft deze dataverzameling ook betrekking op de gezondheid van de kippen. Voortaan wordt bijvoorbeeld een monster van de poten onderzocht na de slacht om eventuele zichtbare aandoeningen op te sporen, die dan gemeld worden; alle oorzaken van verwerping door de dierenartsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) worden geregistreerd; ook het sterftecijfer vóór de slacht wordt zorgvuldige geïnventariseerd, …

Een grondige analyse

Het gebruik van deze gegevens zal het mogelijk maken de problemen te verhelpen die de statistieken aan het licht brengen. Al deze gegevens worden grondig geanalyseerd om er zo concreet mogelijke lessen uit te trekken en zodoende de vooruitgang van de pluimveetechnieken te bevorderen, ongeacht de categorie van de kip. Het gaat in de eerste plaats om het verbeteren van de duurzaamheid van de pluimveehouderijen, het waarborgen van het welzijn van de kippen en het voorkomen van de gezondheidsproblemen waarmee ze te kampen kunnen krijgen.

Ontdek meer visies en verhalen