Duurzaam papier: de garanties

  1. Garantie dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt.
  • Respect voor de ecosystemen en de biodiversiteit in de bossen.
  • Bescherming van de natuurlijke habitat van de fauna en flora.
  • Geen illegale houtkap.
  1. Respect voor de rechten en het welzijn van de lokale bevolking, en correcte en veilige werkomstandigheden.

  2. Controles tijdens het volledige productieproces.

  3. Garantie dat gerecycleerd papier gemaakt is van gerecycleerde materialen.

Ook verpakkingen, folders en kookboeken

Daarnaast werken we verder aan het verduurzamen van onze papieren verpakkingen en communicatie. Zo zijn onder meer de broodzakken en tetrabrikken van onze eigen merken al gecertificeerd. Ook voor de Colruyt-kookboeken gebruiken we duurzaam papier, terwijl onze folders al sinds 1992 uitsluitend op gerecycleerd papier gedrukt worden.

Het PEFC-label

PEFC is een internationaal label voor duurzame bosbouw dat voorkomt op houtproducten en papierwaren. Het hout moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen of bestaan  uit gerecycleerd materiaal.

Het label wordt beheerd door de Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Die internationale organisatie stimuleert verantwoorde en duurzame houtwinning, met een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos. PEFC werkt met alle betrokken partijen, zoals boseigenaars, gebruikers, industrie, milieuorganisaties, wetenschappers enz. (Bron: Labelinfo.be)

Het FSC-label

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationaal label voor duurzame bosbouw, dat voorkomt op een breed gamma productgroepen. Het geeft aan dat de producten of hun afgeleiden uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn of uit recyclagemateriaal bestaan.

Het label wordt beheerd door de Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die wereldwijd ijvert voor een milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en economisch leefbaar bosbeheer. De leden van FSC zijn vertegenwoordigers van milieu- en sociale groeperingen, de houtsector en -handel, de papiersector, inheemse volkeren en bosgroeperingen over de hele wereld. (Bron: Labelinfo.be)

Het Der Blaue Engel-label

Der Blaue Engel is een Duits label voor ecologische producten zoals papier. Het papier moet voor 95 % uit gerecycleerd papier bestaan en bij de productie mogen er geen schadelijke stoffen zoals chloor gebruikt worden.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving en wordt beheerd door het Duitse ministerie van milieu, de Duitse milieu-administratie, een jury met diverse stakeholders en het Duitse instituut voor gezondheid, kwaliteit en labeling (RAL). (Bron: Labelinfo.be)

Ontdek meer visies en verhalen