Zen

Luc en Monique hebben een varkensfokkerij in Limburg. De dieren worden er echt verwend: comfortabele stallen, ontspannende muziek voor drachtige zeugen, speeltjes voor de biggen ... De varkens, die van nature sociaal zijn, genieten er ook het gezelschap van hun soortgenoten, ongeacht hun leeftijd of geslacht. 

Het geval van Monique en Luc is geen uitzondering. Alle toeleveranciers van de groep zijn onderworpen aan een zeer veeleisend lastenboek, waarin het welzijn van de dieren centraal staat. En zij voldoen er graag aan, enerzijds voor hun dieren en anderzijds omdat een varken zonder stress mals en sappig vlees geeft. Iedereen wint erbij.

Gezonde varkens hoeven geen antibiotica

We geven de voorkeur aan gesloten systemen, waarin de varkens gezoogd, opgekweekt en vetgemest worden op eenzelfde plaats. In een gesloten systeem is er immers minder gevaar voor ziektes, waardoor er minder antibiotica gebruikt moeten worden.

Colruyt Group is zich bewust van het vaak overdadige gebruik van antibiotica in de varkenssector  en is voortrekker in het streven naar een duurzaam antibioticabeleid. We volgen dan ook de richtlijnen van de vzw Amcra, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, dat sensibiliseert om tot een vermindering te komen van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België.

Groep Colruyt zelf controleert al jaren op preventief gebruik van antibiotica bij de toeleveranciers van varkensvlees. Bovendien heeft ons  vleesverwerkingsbedrijf Colruyt Group Fine Food Meat zijn lastenboek in september 2015 nog verstrengd. Voortaan moeten  varkenskwekers die met ons samenwerken alle gebruik van antibiotica online registreren.

Dit heeft meer dan één voordeel. Het registreren werkt op zich al sensibiliserend, waardoor de kweker bewuster met antibiotica zal omgaan.  Registratie laat voortdurende controle en opvolging van het antibioticagebruik  toe en zorgt zo voor  transparantie in de sector. Varkenskwekers kunnen ten slotte aan de hand van de rapporteringen hun gebruik vergelijken met dat in de rest van de sector.

Om deze maatregel op een vlotte manier te introduceren, draagt Colruyt Group gedurende het eerste jaar de extra kosten die zo’n registratiesysteem voor de varkenskwekers met zich mee brengt.

Een “levend” lastenboek

Het lastenboek van Colruyt Group is dus  niet onveranderlijk. Er worden geleidelijk wijzigingen in aangebracht voor verschillende parameters, zoals de kweekomstandigheden in de boerderijen, de gezondheid en het welzijn van de dieren. Vandaag is ons lastenboek voor varkensvlees aan zijn zesde versie toe, alweer een verbetering voor het welzijn en de gezondheid van de dieren, voor de volksgezondheid en voor de kwaliteit van het vlees.

Ontdek meer visies en verhalen