Samen meer vooruitgang boeken

We gingen in op de vraag van het Belgische duurzaamheidsnetwerk The Shift om ambassadeur te worden van de VN-ontwikkelingsdoelstellingen, omdat die naadloos aansluiten bij onze inspanningen voor een duurzamere samenleving. We werken dus graag mee aan het bekender maken van de 17 SDG’s en het vergroten van het draagvlak voor meer duurzaamheid. De uitdagingen vandaag zijn immers talrijk en groot, wereldwijd en ook in België, waar we bijvoorbeeld kampen met dalende grondwatervoorraden, zware luchtvervuiling en een schrijnende ongelijkheid. Dergelijke uitdagingen kunnen we alleen efficiënt aanpakken als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, van individuen over non-profitorganisaties tot bedrijven en overheden. We zijn dan ook verheugd dat er nu wereldwijd overeenstemming is over een gemeenschappelijke duurzaamheidsagenda. Zo kan iedereen gerichter werken en boeken we samen meer vooruitgang.

Inspiratie voor een duurzamere toekomst

Het komende jaar zullen we al onze communicatiekanalen inzetten om het brede publiek warm te maken voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Zo zullen we al onze duurzaamheidsprojecten inpassen in de mondiale agenda. Op deze website bijvoorbeeld gaan we bij elke realisatie duidelijk maken dat die bijdraagt aan de realisatie van één of meer van de 17 SDG’s. Ook in de communicatie naar medewerkers en klanten zullen we onze realisaties telkens linken aan de ontwikkelingsdoelstellingen. Zo hopen we mensen en organisaties te inspireren om actief mee te werken aan een duurzamere toekomst.
 
Daarnaast gaan we ook onze talrijke partnerbedrijven en –organisaties oproepen om ons voorbeeld te volgen en hun duurzaamheidsprojecten eveneens te gaan kaderen in de mondiale ontwikkelingsagenda. Alle acht Belgische ambassadeurs zullen hun contacten trouwens aanmoedigen om mee te doen. Zo vergroot de kans dat meerdere partners mekaar vinden rond één of meer gezamenlijke doelstellingen en nieuwe projecten opzetten.

Internationale en Belgische ambassadeurs

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn begin dit jaar officieel van start gegaan en lopen tot en met 2030, als opvolger van de millenniumdoelstellingen (2000 – 2015). Uniek is dat de SDG’s door alle landen zijn erkend. Ze vormen dus een bruikbaar referentiekader voor iedere overheid, organisatie of individu wereldwijd die wil werken aan een duurzamere wereld. De internationaal aanvaarde streefdoelen, begrippen en afspraken zullen zorgen voor meer richting en vooruitgang en worden dé norm om de duurzaamheid van initiatieven allerhande te toetsen. 

Om de boodschap wereldwijd te verspreiden heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon een aantal internationale ambassadeurs benoemd, onder wie Koningin Mathilde, Lionel Messi en Shakira. Op Belgisch niveau hebben duurzaamheidsnetwerk The Shift en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling acht organisaties benoemd tot ‘voice’. 

17 universele doelstellingen

De duurzame ontwikkelingsagenda van de VN is heel breed en telt 17 doelstellingen gebundeld rond de vijf P’s: people, planet, prosperity, peace en participation. Heel wat van de doelstellingen zijn erop gericht om de armoede uit de wereld te helpen, de ongelijkheid te bestrijden en de klimaatverandering aan te pakken. 

 

Deel ook jouw duurzaam verhaal!

Iedere burger, vereniging of organisatie kan zijn steentje bijdragen om de Sustainable Development Goals nog meer in de schijnwerpers te zetten. Hoe? Koppel hier jouw kleine of grote realisatie, plan of project aan één of meerdere SDG’s.

Hoe meer verhalen, hoe beter we illustreren dat we op heel uiteenlopende manieren kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En hoe meer mensen we inspireren om zelf actie te ondernemen!

www.sdgs.be

Ontdek meer visies en verhalen